Víťaz ocenenia za rok 2015

Vo štvrtok 12. mája 2016 sa na Univerzite prírodných zdrojov a aplikovaných prírodných vied vo Viedni v rámci akademickej slávnosti udeľovalo ocenenie Cena za inováciu VCE za excelentnosť v stavebnom výskume 2015.

Víťaz ceny:

Dipl.-Ing. Fabián DENGG

Boku Viedeň
Diplomová práca: "Befestigungstechnologien in aus Tunnelausbruchmaterial hergestellten Beton"

Diplomová práca sa zaoberala témou, či sa upevňovacie prvky v betóne s kamenivom z výrubu tunela správajú rovnako ako v bežnom betóne.

DR Dipl.-Ing. Johann BRÜCKL

Boku Viedeň
Dizertačná práca: "Untersuchungen zur Stabilität von Frischbeton"

Dizertačná práca sa zaoberá vysoko aktuálnou témou špeciálneho zakladania stavieb, správanie betónu.