Víťaz ocenenia za rok 2016

Vo štvrtok 11. mája 2017 bola na Univerzite prírodných zdrojov a prírodných vied vo Viedni v rámci akademickej slávnosti udelená Cena za inováciu VCE za excelentnosť v stavebnom výskume 2016.

Víťazmi ocenení za rok 2016 sú:

Privatdozent DI Dr. Roman WENDNER

BOKU Viedeň
Habilitačná práca: "Mechanik alternder Betonstrukturen" (Mechanics of Ageing Concrete Structures)

Dipl.-Ing. Dr.techn. Johannes PISTROL

Technická univerzita vo Viedni
Dizertačná práca: "Verdichtung mit Oszillationswalzen – Bewegungsverhalten, walzenintegrierte Verdichtungskontrolle und Verschleißbeurteilung" (Compacting with Oscillation Rollers – Kinesic Behaviour, Roller-Integrated Compaction Control and Deterioration Assessment)