© Fotostudio W. Bichler

Víťaz ocenenia za rok 2017

V stredu 9. mája 2018 bola na Univerzite prírodných zdrojov a prírodných vied vo Viedni v rámci akademickej slávnosti udelená Cena za inováciu VCE za excelentnosť v stavebnom výskume 2017.

Víťazmi ocenení za rok 2017 sú:

Dr. Regina della Pietra

Dizertačná práca: "Integralisierung von Bestandsbrücken" (Integralization of existing bridges), TU Graz

Dr. Andreas Pürgstaller

Dizertačná práca: "Seismic performance of post-installed fasteners in concrete with supplement damping device at Structure-Fastener-Non-structural-(SFN)-level", BOKU