Víťaz ocenenia za rok 2018

V stredu 2. mája 2019 bola na Univerzite prírodných zdrojov a prírodných vied vo Viedni v rámci akademickej slávnosti udelená Cena za inováciu VCE za excelentnosť v stavebnom výskume 2018.

Víťazmi ocenení za rok 2018 sú:

DI Stephan Fasching BSc

Diplomová práca: "Querkrafttragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen mit aufgebogenen Längsstäben", Technická univerzita vo Viedni

DI Benjamin Fenz BSc & DI Sebastian Maier BSc

Diplomová práca: "Integral Bridges with Arch Action", Technická univerzita vo Viedni

DI Christoph Matzenberger BSc

Diplomová práca: "Prognose von Degradationsprozessen an Stahlbetonbrücken", BOKU

Dr.nat.techn. Ivan Zambon MSc

Dizertačná práca: "Condition prediction models for the performance assessment and management of existing concrete bridges", BOKU

 

VCE Preis 2018

Fotografia s víťazmi ceny VCE zľava doprava: DI Christoph MATZENBERGER, DI Peter FURTNER (VCE), DI Benjamin FENZ, Mag. Andrea REITHMAYER (prorektorka pre financie), DI Stephan FASCHING, Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Hubert HASENAUER (rektor), DI Sebastian MAIER, Mag. Ulrike KEBER-HÖBAUS (zástupkyňa dekana pre štúdium), Dr. Ivan ZAMBON, Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Christian OBINGER (prorektor pre výskum a inovácie)