VCE Preis 2019

Víťaz ocenenia za rok 2019

Vo štvrtok 12. novembra 2020 bola na Univerzite prírodných zdrojov a prírodných vied vo Viedni v rámci akademickej slávnosti udelená Cena za inováciu VCE za excelentnosť v stavebnom výskume 2019.

Víťazmi ocenení za rok 2019 sú:

DI Tobias Schröckmayr

Diplomová práca: "Plastisches Rota­tions- und Umlagerungs­vermögen von Rahmen im Vergleich zu Durch­laufträgern (Plastic rotation capacity and moment redistribution of frames in comparison to continuous beams)", Technická univerzita v Grazi

DI Nadine Stoiber

Diplomová práca: "Numerische, experimentelle & umwelt­relevante Unter­suchungen an karbon­bewehrten, ultra­hoch­festen Beton­trägern mit integrierten Stahl­implantaten (Numerical, experimental & environmentally relevant investigations of carbon reinforced ultra-high performance concrete beams with integrated steel implants)", Technická univerzita vo Viedni

Dr. Tobias Huber

Dizertačná práca: "Beurteilung der Quer­kraft­tragfähigkeit bestehender Stahl­beton­platten­brücken mit Aufbiegung (Assessment of the shear resistance of existing reinforced bridges with bent-up bars)",TU Viedeň

 

VCE Preis 2019

Fotografia s víťazmi ceny VCE, zľava doprava: DI Peter Furtner (VCE), DI Tobias Schröckmayr, O.Univ.Prof. Dr.mult. Konrad Bergmeister, Dr. Tobias Huber, rektor Univ.Prof. DR Hubert Hasenauer, DI Nadine Stoiber