Wolf-Dietrich Denk © VCE

Wolf-Dietrich Denk

Pán Denk sa počas svojho pôsobenia vo VCE zameral najmä na projekty pozemného a inžinierskeho staviteľstva v Rakúsku a v zahraničí. Jeho úlohy zahŕňajú návrhy konštrukcií a vývoj a integráciu programu BIM (Building Information Modeling) v celej spoločnosti. Od januára 2018 je pán Denk riadiacim partnerom VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.

Mitarbeiter Position: