Home

Projekt mesiaca

Projekt Baltic Hub – Spoločnosť VCE získala zákazku na návrh, výrobu a inštaláciu 5 jednotiek CMS.

viac o projekte >

1

VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o. je nezávislá, technologicky orientovaná poradenská spoločnosť so sídlom na Slovensku. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.