Home

Projekt mesiaca

Rail Baltic Estónsko – spoločný terminál Ülemiste: Posúdenie pozemného hluku a vibrácií vrátane vloženého útlmu

viac o projekte >

1

VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o. je nezávislá, technologicky orientovaná poradenská spoločnosť so sídlom na Slovensku. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.